Moni Metsä - Metsäpalvelut


 

Tarkoituksenmukaista metsäpalvelua metsänomistajalle !

moto

Moni Metsä - Timo Rajajärvi on metsänomistajan yhteistyökumppani alusta loppuun ! Panostamme laadukkaaseen kokonaispalveluiden tarjontaan.

Tarjoamme asiakkaalle kaikki palvelut taimikon perustamisesta metsänhoitotöihin ja hakkuuseen. Räätälöimme palvelut metsänomistajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.